Преамбула: Надати все

Олег ДЕРЛЮК,
керуючий партнер Stron

Колись поняття «бенефіціарний власник доходу» було відомо дуже вузькому колу спеціалістів, сфера спеціалізації яких була, швидше, близька до юридичної науки. Колись інститут «бенефіціарного власника доходу» розумівся вперше як положення, що регулюють надання податкових переваг у разі виплати пасивних доходів нерезиденту. Зараз я вірю, що на одне згадування цього інституту в контексті міжнародних податкових конвенцій прийдеться понад двадцять згадувань у контексті фінмоніторингу та проходження перевірки відповідно до положень законодавства у сфері протидії легалізації коштів, набутих злочинним шляхом. Така ситуація. Під час фінмоніторингу сторонній особі (банку) надається вичерпна документація щодо будь-якої трансакції підприємства. Така інформація може і буде надана податковим органам у разі запиту.
Отже, під час проходження саме згаданої перевірки надається інформація щодо походження доходу свого клієнта та його дійсного вигодонабувача або, іншими словами, бенефіціарного власника.

-->