Тема: Зовнішня політика

Дмитро СКУРУХІН,
головний юрисконсульт юридичного департаменту ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК»

Які зміни відбулися у попиті з боку клієнтів — фінансових установ на послуги юридичних фірм

Ні для кого не секрет, що левову частку клієнтської бази українських юрфірм складають клієнти найбільш «зарегульованих» галузей, зокрема це учасники ринків фінансових послуг. Як убачається з офіційної статистики, 2013 рік був не найкращим для банківських та фінансових компаній (сукупний розмір прибутку всієї системи — близько 1,4 млрд грн), а події 2014 року тільки ускладнили проблеми галузі. І якщо тенденцією 2013 року було певною мірою й укрупнення структур та об’єднання активів установ (наприклад, згадаймо злиття групи UniCredit, створення банківської групи ОТП та групи ПУМБ), то 2014 рік, безперечно, буде роком скорочення витрат. Звичайно, це не може не відобразитися на бюджетах зовнішніх юридичних послуг фінансових компаній.

Економ-пропозиція

Які ж можливі тенденції виникають у зв’язку із вищенаведеними проблемами?

По-перше, це відмова клієнтів від послуг незначного характеру, надання яких можливе й власними силами юридичних служб компаній. Такі нап­рями, як договірне право, трудові та господарські спори, юридичне обслуговування поточної діяльності компанії, тенденції на передачу яких до внутрішніх юридичних служб компаній існували й раніше, будуть доповнені питаннями земельного права, оформлення зміни правового статусу нерухомості, отримання дозвільної документації, оформлення охоронних документів на нематеріальні активи інтелектуальної власності тощо. Певні посування у цьому напрямі можна бачити й тепер: так, стислий за результатами минулого року бюджет 2014-го вже починає переглядатися фінансовими установами у бік зменшення витрат на послуги зовнішніх консультантів (у тому числі й юридичних) і одночасно незначного збільшення витрат компаній на підвищення кваліфікації персоналу внутрішніх юридичних служб із впровадженням певної спеціалізації як їх окремих підрозділів, так і певних фахівців. Вищезазначене в цілому є досить позитивною зміною для in-house юристів, оскільки у подальшому дасть їм змогу збільшити власний досвід і підвищити кваліфікацію. У той же час правники юридичних компаній, які спеціалізувалися на зазначених напрямах, будуть змушені перекваліфіковуватися. Окремо треба відзначити, що оптимізація штату фінансових компаній у цілому та їхніх юридичних служб уже була проведена майже всіма фінансовими установами протягом останніх п’яти років й у подальшому навряд чи буде ­проводитись, що певною мірою додає стабільності юрисконсультам банків та фінансових компаній.

По-друге, банки, спори зі стягнення проблемної заборгованості яких ще не були передані на аутсорсинг, найближчим часом переглянуть своє рішення й відмовляться від утримання значної кількості юристів, які спеціалізуються на юридичному стягненні заборгованості за кредитами, оскільки, враховуючи останні події, безперечним є факт значного збільшення у найближчому майбутньому обсягу проблемних активів у банків, а також виникнення певних труднощів із зверненням стягнення заставного нерухомого майна на території Автономної Республіки Крим. Відтак, визначений сегмент ринку юридичних послуг навряд чи зазнає якихось негативних наслідків кризи, але юридичні компанії, на мою думку, мають переглянути власні стандарти якості, оскільки саме низька якість послуг з юридичного стягнення кредитної заборгованості й відсутність зворотного зв’язку із клієнтом зупиняла певні банки від залучення зовнішніх консультантів до вказаної діяльності.

Ціна та якість

Що стосується послуг податкових консультантів, а також послуг із супроводження значних проектів (підготовка до IPO, угоди M&A), зазначені послуги, безперечно, майже цілком залишатимуться «під аутсорсингом», оскільки, звичайно, утримувати власних високопрофесійних фахівців вказаного профілю навіть великим клієнтам економічно недоцільно. До того ж послуги податкових консультантів певною мірою матимуть більший попит у зв’язку із посиленням податкового тиску, який відчувають українські компанії вже тепер, й необхідністю проведення податкових оптимізації.

Достатньо перспективним напрямом юридичних послуг найближчим часом стануть послуги із супроводження угод з продажу «кримських» активів (як простроченої, так і строкової дебіторської заборгованості) російським фінансовим компаніям, розробка схем та супровід здійснення реалізації нерухомого майна, розташованого на території Автономної Республіки Крим, а також послуги з безпосереднього стягнення заборгованості за кредитами резидентів АР Крим.

Окремо необхідно звернути увагу на можливі зміни при виборі клієнтами зовнішнього консультанта. Якщо раніше іноземні клієнти, які, традиційно для західного бізнесу, зверталися за послугами винятково до іноземних юридичних компаній, тепер, беручи до уваги те, що вартість послуг українських юридичних фірм, порівняно з ціною на послуги міжнародних юридичних компаній, є дещо меншою, така позиція може бути ними переглянута. Це може призвести або до зниження вартості послуг іноземних гравців на ринку юридичних послуг, або до певного відтоку їхніх клієнтів до українських компаній.

Враховуючи вищенаведене, вбачається, що фінансові компанії навіть в умовах жорсткої економії не перейдуть до моделі роботи, де юридичну діяльність цілком здійснюватимуть зовнішні консультанти. У нинішніх умовах банки і фінансові компанії намагатимуться утримати певний баланс між послугами власної юридичної служби й послугами юридичних фірм, який, однак, буде зміщений у бік власної юридичної служби клієнта.

Які ж рекомендації можуть бути для зовнішніх юридичних радників у ситуації, що складається в Україні тепер?

Перш за все, зовнішні юридичні консультанти мають переглянути напрями своєї діяльності та зосере­дитися на тих, що користуватимуться стабільним попитом клієнтів. Найбільшим попитом, на мою думку, користуватиметься саме «податковий» напрям, напрям стягнення кредитної заборгованості, напрям питань, що потребують наявності певних «зв’язків» із органами державної влади (конкурентне право), й напрям, скажімо, «кримських» питань (створення юридичних осіб на території Російської Федерації/Автономної Республіки Крим, структурування угод із кримською нерухомістю та іншими активами, оптимізація оподаткування діяльності із кримськими контрагентами чи здійснення власної діяльності клієнта в Криму тощо).

По-друге, доцільним є зосередження на якості послуг, оскільки більша частина фінансових установ використовує послуги різних юридичних компаній, а це дозволяє їм відчути різницю у підходах до клієнта такими компаніями. Відтак, саме якість послуг дасть змогу юридичним радникам не тільки залучити, але й утримати клієнтів у майбутньому.

Таким чином, зважений підхід до своїх послуг і роботи з клієнтом може дозволити розцінити юридичним консультантам фінансову й політичну кризу як поштовх для власного розвитку.

-->