Тема: Швидка допомога

Максим ЗИНЧЕНКО,
керівник юридичного відділу ТС Україна «ТехноНІКОЛЬ»

Ідеальний зовнішній консультант сьогодні повинен мати навички оперативного реагування та суттєвий досвід у захисті майнових інтересів, а також розумітися на територіальних особливостях ведення бізнесу

Сьогодні надання юридичних послуг є питанням не лише кваліфікованої та комплексної юридичної допомоги, а й питанням ефективного реагування на інтереси клієнта в умовах нестабільного та оновленого законодавства. Ефективність реагування полягає в можливості юридичних консультантів надати своєчасну пораду та запропонувати правовий механізм поведінки клієнта для мінімізації ризиків у господарській діяльності й отримання бажаного результату.

Бажання клієнта

Компанії, що наразі займаються бізнесом на території України, від своїх юридичних радників прагнуть насамперед отримувати:

— консультації з ефективного ведення господарської діяльності з чітким розмежуванням за принципом територіальності, оскільки ведення бізнесу в Західній України і такого ж бізнесу у Східній Україні повинні у своїй основі мати різни види ризику, отже, і різні рекомендації у прийнятті рішень, укладенні договорів, веденні претензійно-позовної роботи;

— консультації з розв’язання наявних проблем з дебіторами, оскільки розробка та впровадження в діяльність клієнта чіткої і зрозумілої методики роботи з дебіторською заборгованістю надасть можливість оперативного, своєчасного реагування на існуючі проблеми та злагоджену роботу всіх підрозділів компанії-клієнта в претензійному та позовному провадженнях;

— консультації із захисту майна та майнових інтересів у регіонах України, які сьогодні знаходяться в нестабільному як політичному, так і правовому становищі, оскільки надання своєчасних юридичних порад і впровадження в життя запропонованих рішень мають стати підставою для ефективного ведення/призупинення господарської діяльності в цих умовах.

Справді, в нинішніх умовах ведення господарської діяльності для бізнесу є досить складним питанням, зважаючи на відсутність сталого законодавства та високий ризик розбійно-рейдерського захоплення підприємств під прикриттям різноманітних політичних лозунгів. У цей час найголовнішим завданням будь-яких консультантів є оперативне надання пропозиції керівництву підприємства клієнта для прийняття нагальних рішень як із збереження існуючих здобутків, так і провадження поточної бізнес-діяльності.

Поточна нестабільна політична ситуація в Україні відобразилася і на юридичному ринку України, оскільки здебільшого вузько спрямовані практики перестали користуватися попитом, який був раніше, і для збереження своїх позицій на ринку компанії мають ставати універсальними з акцентом на захист майнових інте­ресів клієнта в нинішніх умовах. Крім того, складна економічна ситуація в країні безпосередньо вплинула і на юридичний ринок України, оскільки значна кількість підприємств припинила/призупинила активне юридичне обслуговування зовнішніми консультантами чи взагалі вирішила відмовитися від юридичного ­супроводу, зважаючи на зменшення ділової активності, як наслідок, і кількість ризикованих операцій, що потребували юридичного супроводу.

Найбільш затребуваними є пос­луги щодо правового супроводу ­бізнесу в Автономній Республіці Крим, а також у Донецькій, Луганській та Харківській областях ­України. Специфіка послуг, звичайно, залежить від видів господарської діяльності, що провадиться клієнтом, однак найбільш поширеними є оптимізація бізнес-процесів та внутрішньо-організаційної структури підприємства, стягнення заборгованості, супроводження виконавчих проваджень та спори з державними органами.

Проектна оптимізація

Питання залучення зовнішніх юридичних консультантів досить часто знаходиться в економічній площині, зважаючи на необхідність несення додаткових витрат на оплату таких послуг.

Переважна більшість підприємств скорочують бюджети на ­зовнішніх консультантів, збільшуючи та посилюючу роботу внутрішньої юридичної служби. Питання, які виносяться на вирішення фахівцям юридичних компаній, — це насамперед важливі та складні питання щодо злиття/поглинання компаній, супроводження спорів з органами державної влади (податкова, митна служби тощо), а також надання оперативних (експрес) пропозицій за поточними бізнес-процесами компанії-клієнта в умовах нестабільної ситуації в Україні. Зменшення активності в господарській діяльності підприємств має своїм наслідком оптимізацію юридичної підтримки бізнесу і зменшення штату юридичного департаменту та вирішення певних завдань високопрофесійними вузькопрофільними фахівцями, як правило, залученими для виконання разових замовлень. Пояснюється це тим, що тенденція замовлення разових завдань є найбільш затребуваною на сьогодні через можливість формування необхідного обсягу послуг і чітким визначенням бюджету витрат за ці послуги. Саме такий прагматичний підхід є основним при визначенні способу взаємовідносин між підприємством — замовником послуги і зовнішнім консультантом — виконавцем цієї послуги.

Більшість юридичних компаній сьогодні ще не зробили змін у своєму стандартному підході до надання послуг, оскільки зміна політичної та економічної ситуації в державі потребує впровадження нових, більш креативних і специфічних юридичних послуг. Надання юридичних послуг у нинішніх умовах має будуватися на розумінні того, що зменшення плати за абонентське обслуговування є необхідною запорукою збереження взаємовідносин з клієнтом, оскільки у керівництва підприємств усе частіше виникають побажання замовлення індивідуальних (разових) послуг, спрямованих на вирішення конкретного проекту (питання) і, звичайно, практика таких рішень поширюватиметься. Також надання послуг має бути спрямоване на підтримку бізнесу клієнта саме в тій сфері, що на сьогодні потребує юридичної підтримки і прийняття зважених не тільки комерційно, але і юридично прорахованих рішень.

Бюджетні послуги

Питання запровадження антикризових заходів з боку юридичних компаній ще не знайшли свого активного розповсюдження на ринку, хоча тенденція до зміни калькуляції у визначенні кошторису послуг має бути розроблена. Що саме запропонують юридичні компанії — звичайно, питання до юридичних фірм, а з боку клієнтів — така пропозиція повинна полягати в тому, що надання послуг має бути пов’язане з досягненням погодженого між замовником і виконавцем результату, а практика погодинного обслуговування перестає бути такою прийнятною, як була раніше.

Найбільш прийнятна система оплати послуг юридичної компанії для клієнта залежить від конкретної ситуації, а саме:

— у судових спорах зі стягнення заборгованості — це відсоток від стягнутої суми за рішенням суду;

— у процесах злиття/поглинання/реорганізації підприємств — це оплата як за разове замовлення із заздалегідь погодженим бюджетом;

— у спорах з органами державної влади (за наявності численних спорів) — це погоджена сторонами абонентська плата.

За умови скорочення витрат підприємств на зовнішніх юридичних консультантів юридичні компанії мають запропонувати клієнтам універсальну систему оплати юридичних послуг, що насамперед буде побудована на принципі взаємовигідної співпраці. Зменшення вартості юридичних послуг — це не єдиний механізм, що має бути запроваджений як антикризовий захід, іншим, не менш важливим механізмом є надання універсального пакета юридичної допомоги, що буде спрямована на оптимізацію бізнес-процесів клієнтів в умовах мінливого та нестабільного економічно-політичного середовища.

-->