№05 Травень 2014 року → У вільний час

Post Scriptum: Який суд нам потрібен?

Денис БУГАЙ,
адвокат, партнер ЮК «Ващенко, Бугай і Партнери»

Останні суспільно-політичні події виявили як пороки нашої Феміди, так і виняткову важливість незалежного суду. Суспільство активно включилося в процес судоустрою і вимагає термінового оздоровлення українського суду.

Рішення було знайдено з революційною оперативністю — люстрація. Пропоную від спроб швидкого задоволення суспільного запиту перейти до формування умов, які забезпечать нам справді «якісну» владу.

То яка судова система нам потрібна? Бачу її три ключових принципи: незалежність, контроль і відповідальність, ефективність.

Тільки незалежний суддя може вершити правосуддя, а не займатися виконанням команд або наповненням власного бюджету.

Від спроб швидкого задоволення суспільного запиту до формування справді якісної третьої влади

З метою забезпечення незалежності пропонується:

1) виключити участь Верховної Ради України, Президента України та виконавчої влади в процесах призначення, притягнення до відповідальності та звільнення суддів;

2) передбачити принцип призначення суддів на посаду безстроково, відмовившись від процедури першого призначення на п’ятирічний термін;

3) встановити винятково конкурсні засади відбору суддів, їхнє переведення до інших, в тому числі вищого рівня, судів на основі прозорих, об’єктивних критеріїв і процедур;

4) передбачити постійну ротацію суддів на адміністративних посадах і обмежити термін перебування на посаді (наприклад, не більше двох термінів по два роки);

5) підвищити рівень фінансового та матеріально-технічного забезпечення діяльності судів, встановити високий рівень заробітної плати.

Наявність ефективних систем контролю та притягнення до відповідальності поверне довіру до суду швидше за будь-яку люстрацію. Посилення гарантій має відбуватися з одночасним встановленням дієвих механізмів відповідальності, тому необхідно:

1) визначити максимально чіткі та однозначні підстави для притягнення суддів до відповідальності та звільнення їх з посади, передбачивши шкалу дисциплінарних санкцій залежно від тяжкості вчиненого проступку;

2) обмежити обсяг суддівського імунітету винятково функціональним, тобто безпосередньо пов’язаним із суддівською діяльністю. Передати Вищій раді юстиції (ВРЮ) повноваження щодо надання згоди на затримання судді до винесення обвинувального вироку;

3) впровадити прозору процедуру притягнення до відповідальності і унеможливити маніпуляції на рівні прийняття рішення про початок дисциплінарного провадження. Термін розгляду не може перевищувати 30 днів.

Вища рада юстиції повинна стати єдиним органом, що відповідає за всі питання формування суддівського корпусу та притягнення суддів до відповідальності. З метою забезпечення громадського контролю до складу ВРЮ мають обов’язково входити адвокати та представники правових громадських організацій. Окремо необхідно розглянути питання компетенції громадської ради при ВРЮ, яка має стати публічним інструментом оцінки його діяльності. Строк повноважень членів ВРЮ не повинен перевищувати трьох років без права повторного призначення.

Суд має бути «швидким», позбавленим бюрократичних зволікань, а кількість виконаних судових рішень наближатися до 100 %. За Верховним Судом України пропонується зберегти статус найвищого судового органу. Головне його завдання — забезпечення однакового застосування закону відповідно до принципу верховенства права. З метою розвантаження судової системи також пропонується ввести інститут мирових суддів. Можна розглянути питання виборності даних суддів або їх призначення місцевими радами, що, в свою чергу, зміцнить місцеве самоврядування. Необхідне подальше широке впровадження в судовий процес інформаційних технологій. У сучасному світі подача позову в «паперовому» вигляді сприймається як архаїзм. Також я виступаю за виключне право адвокатів на представництво інтересів у судах. Це підвищить ефективність правосуддя, забезпечить можливість «етичного впливу» на представників сторін. Зазначене має запроваджуватися одночасно з уніфікацією професії шляхом фактично «автоматичного додавання» фахівців у галузі права в адвокатський корпус.

-->